ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

28.11.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Trzebnicy poszukuje firmy, która przejmie kompleksowe sprzątanie klatek schodowych wraz z przyległymi terenami do nieruchomości położonej w Obornikach Śląskich przy ul . Skłodowskiej 43-49a, 51-53a, 55a-55f ( 18 klatek) od dnia 01.01.2024r.

Pisemne oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Obornickiej 1 w Trzebnicy lub przesłać skanem na e-maila : sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl do 15.12.2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków pod nr telefonu

71/ 312-04-05 .

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

14.11.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy informuje, że kontrole przewodów kominowych przeprowadzane będą w Obornikach Śląskich od dnia 04.12.2023r. do 15.12.2023 przez SPUK Florian. Szczegółowe informacje wywieszane będą w formie ogłoszeń na klatkach schodowych.

Przetarg

13.11.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy ogłasza przetarg na :

- wymianę poziomu wodnego w budynku,

- wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku

Szczegółowe informacje w zakładce PRZETARGI

OGŁOSZENIE

08.11.2023

 

W związku z docierającymi do Spółdzielni informacjami od mieszkańców o firmach wykonujących przeglądy gazowe w lokalach mieszkalnych, które to przeglądy często kończą się wymianą gazowych podgrzewaczy wody (junkersów) za dodatkową opłatą, Zarząd Spółdzielni informuje, że obowiązkowe przeglądy gazowe wykonywane są w bieżącym roku tylko przez firmę Gazpar Paweł Religa. Pracownicy firmy posiadają stosowne upoważnienia opatrzone pieczątką Spółdzielni i nie zawierają żadnych umów z lokatorami, nie wymieniają urządzeń w lokalach, ani nie pobierają dodatkowych opłat za usługi.

Przeglądy wykonywane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni oraz zgodnie z ogłoszeniami na klatkach schodowych budynków.

Przestrzegamy Państwa przed zawieraniem dodatkowych umów na usługi z nieznanymi i niesprawdzonymi firmami.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

31.10.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  –  Własnościowej w Trzebnicy informuje, że od 6 listopada 2023 r. będzie przeprowadzany coroczny przegląd instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych, które będzie wykonywała firma  „GAZPAR” Paweł Religa.

O dokładnych terminach zostaną Państwo poinformowani odrębnymi ogłoszeniami dla poszczególnych budynków.

Prosimy o udostępnianie lokali w celu wykonywania w/w przeglądów. Nieudostępnienie lokali do obowiązkowej kontroli wiązać się będzie się z koniecznością wykonania  takich przeglądów na indywidualne zlecenie właściciela lokalu i na jego własny koszt.

W zakładce PRZEGLĄDY GAZOWE dostępny jest szczegółowy harmonogram.

Strona 1 z 4  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL