ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu

12.06.2024

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na remont elewacji wraz z dociepleniem budynków będących w zasobach spółdzielni.

Szczegołowe informacje zawarte są w zakładce PRZETARGI.

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 71 3120405.

Zarząd

 

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

05.06.2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy informuje, że w dniach 17.06.2024r. do 21.06.2024r. w budynkach przy ul. Drzymały 2-10 i 12 oraz Żołnierzy Września 14-16, 18-26, 28-32, 34, 27-31, 33-35, 37-41 w Trzebnicy zostaną przeprowadzone okresowe kontrole przewodów kominowych przez SPUK Florian. Szczegółowe informacje wywieszane będą w formie ogłoszeń na klatkach schodowych.

REZYGNACJA Z PAKIETU MINIMALNEGO TELEWIZJI KABLOWEJ P4

05.06.2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej w Trzebnicy informuje, że ze względu na częste ogólne awarie sieci telewizji , brak koordynacji działań i usprawnienia przepływu informacji ze strony operatora sieci, które zapewniałoby należytą obsługę podczas awarii i nie tylko podczas awarii, a także długi czas oczekiwania na naprawę oraz fakt że spółdzielnia nie jest stroną jako abonent w dostarczaniu uslugi pakietu TV Mini, a jedynie pobiera w czynszu opłaty na rzecz operatora TV P4 ( dawniej UPC ), została podjęta decyzja o rozwiązaniu z dniem 30 września 2024r. umowy  usługi – PAKIETU MINIMALNEGO, polegającej na pobieraniu opłat w czynszu.

W tym stanie rzeczy, mieszkańcom pozostaje możliwość zawarcia indywidualnych umów z operatorami, których sieci zlokalizowane są w budynkach spółdzielczych.

Po  upływie  ww.  terminu  opłaty  za  telewizję  kablową  nie  będą  doliczane do czynszów osobom posiadającym obecnie aktywny Pakiet Mini.

OGŁOSZENIE- BIURO SPÓŁDZIELNI

20.05.2024

1. BIUR0 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00 - 15:00.

2.  OD  DNIA 03.06.2024r.GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

- PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK W GODZ. 9:00-12:00,

- ŚRODA W GODZ. 11:00 - 14:00

3.  KONTAKT TELEFONICZNY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII:

- W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI:   71 3120405 lub 71 3870562.

- PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI:  601 776 593.

Zmiana sposobu uruchamiania szlabanów.

14.05.2024


W celu uporządkowania dostępu na tereny i parkingi wewnętrzne osiedli spółdzielczych związanych z pilotami, które często wykorzystywane są przez osoby nieuprawnione, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy uchwałą nr 5/2024 z dnia 13.06.2024r. zmienił uchwalę nr 4/2024 z dnia 24.04.2024r.,ktorej nowa treść opublikowana jest na stronie Spółdzielni w zakładce UCHWAŁY.

Uchwała nr 5/2024  zmienia i uaktualnia sposób uruchamiania szlabanów z obecnego przy pomocy pilotów, na system związany z wykorzystaniem telefonów i przypisanego do danego szlabanu indywidualnego numeru telefonicznego, którego wybranie przez osobę, która ma zarejestrowany w spółdzielni numer swojego telefonu, spowoduje uruchomienie szlabanu.

Na podstawie w/w uchwały,  każdej osobie posiadajacej lokal, przysługuje prawo rejestracji pierwszego numeru telefonicznego bez względu na posiadany pojazd. W związku z powyższym, osoby chcące uzyskać dostęp do szlabanów prosimy o dostarczenie do Spółdzielni wniosku o zarejestrowanie nr telefonu i uzyskanie  dostępu do terenu parkingu wewnętrznego.  Wzór  wniosku dostępny jest  w zakładce Pliki do pobrania lub w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy biura.

Wnioski należy składać do 30 września 2024r. Po upływie wyznaczonego terminu możliwość uruchamiania szlabanu z poziomu pilota zostanie wyłączona, chyba że wiekszość mieszkańców osiedla zgodnie z uchwałą nr 5/2024 opowie się za pozostawieniem systemu otwierania szlabanów w oparciu o dotychczasowe piloty.Wówczas system z wkorzystaniem telefonów komórkowych nie zostanie wprowadzony.

Uaktualniono dnia 13.06.2024 r.

Zarząd

Strona 1 z 4  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL